وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "دفتر اول/چهل حدیث منتخب از حضرت امام باقر (ع)"

چهل حدیث امام محمد باقر (علیه السلام )

چهل حدیث امام محمد باقر (علیه السلام )


1- چه بسا شخص حريص بر امری از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختی او گرديده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده ، ولی به وسيله آن سعادتمند گرديده است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)
2- تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابی مکن . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)


3- سخن نيک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گيريد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)


4- چيزی  با چيزی نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)


5- نهايت کمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيری در خرج زندگاني است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

ادامه »